ประวัติ บาสเกตบอล

ประวัติ บาสเกตบอล เป็นกีฬาประจำชาติของอเมริกาที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้สมาชิก YMCA เล่นในฤดูหนาว เพราะในฤดูหนาวภูมิประเทศโดยทั่วไป ปกคลุมไปด้วยหิมะที่กีดขวางกีฬากลางแจ้ง เช่น ฟุตบอล และเบสบอล Y.M.C.A. คณะกรรมการได้ดำเนินการค้นหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้สมาชิกได้เพลิดเพลินกับฤดูหนาว

ในปี พ.ศ. 2434 ดร. เจมส์ เอ. ไนสมิธ ครูพละที่ The International Y.M.C.A. ซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกหัดในสปริงฟิลด์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ได้รับมอบหมายจาก Dr. Gulick ให้สร้างกีฬาในร่มที่เหมาะสำหรับการเล่นในฤดูหนาว ดร.เจมส์พยายามผสมผสานฟุตบอลกับเบสบอล และเล่นในทีมใหญ่และตะกร้าเป็นอุปกรณ์สำหรับนักกีฬา เขาแขวนตะกร้าลูกพีชไว้บนผนังห้องพลศึกษา และให้ผู้เล่นพยายามโยนลูกบอลลงในตะกร้าโดยใช้พื้นที่เล่นที่เล็กกว่า โดยแบ่งผู้เล่นออกเป็น 7 คนในแต่ละด้าน แต่ขาดระเบียบ มีการกระแทก ผลัก เตะ ซึ่งเป็นการเล่นที่จริงจังในการทดลอง ต่อมา ดร.เจมส์ หยุดแสดงความรุนแรง และได้กำหนดกฎห้ามผู้เล่นสัมผัสกัน ถือว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการเล่นบาสเก็ตบอล ดร.เจมส์ ได้กำหนดกฎการเล่นบาสเก็ตบอลไว้ 4 ข้อ ดังนี้

 1. ผู้เล่นที่ครอบครองบอลต้องหยุดในที่ห้ามเคลื่อนย้าย
 2. เป้าหมายต้องอยู่เหนือศีรษะของผู้เล่น และขนานกับพื้นดิน
 3. ผู้เล่นสามารถถือบอลได้นานที่สุด โดยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถสัมผัสผู้เล่นที่ครอบครองบอลได้
 4. ห้ามเล่นรุนแรง ผู้เล่นทั้งสองจะต้องไม่ชนกัน

 

ประวัติ บาสเกตบอล ในประเทศไทย

ประวัติ บาสเกตบอล เริ่มแพร่หลายในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปีใดก็ตาม ไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้ รู้แต่เพียงว่าในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ นายนพคุณ พงษ์สุวรรณ ครูสอนภาษาจีน โรงเรียนมัธยมวัดบ่อพิศพิมุข ทรงช่วยกรมพลศึกษาตีความกติกาบาสเกตบอล ต่อมาในปี พ.ศ. 2478 กระทรวงยุติธรรมได้จัดอบรมครู 100 คน ในจังหวัดต่างๆ ภายใน 1 เดือน และได้รับความช่วยเหลือจาก พล.ต.อ. พ.อ.หลวงชาติตระการโกศล. . ด้วยความเชี่ยวชาญทั้งบาสเก็ตบอล > เคยเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการแข่งขัน เมื่อคุณกำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นวิทยากรเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการบาสเกตบอลสำหรับครูที่ผ่านการฝึกอบรม ต่อมาบาสเกตบอลได้แผ่ขยายไปทั่วประเทศไทย

ประวัติ บาสเกตบอล ใน ไทย ในปี พ.ศ. 2496 สมาคมบาสเกตบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งขึ้นตามรูปแบบที่ถูกต้อง โดยจดทะเบียนที่สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ และกลายเป็นสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในปีเดียวกันนั้นเอง และเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมบาสเกตบอลนานาชาติ

ประวัติ บาสเกตบอล เริ่มแพร่หลายในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปีใดก็ตาม ไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้ รู้แต่เพียงว่าในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ นายนพคุณ พงษ์สุวรรณ ครูสอนภาษาจีน โรงเรียนมัธยมวัดบ่อพิศพิมุข ทรงช่วยกรมพลศึกษาตีความกติกาบาสเกตบอล ต่อมาในปี พ.ศ. 2478 กระทรวงยุติธรรมได้จัดอบรมครู 100 คน ในจังหวัดต่างๆ ภายใน 1 เดือน และได้รับความช่วยเหลือจาก พล.ต.อ. พ.อ.หลวงชาติตระการโกศล. . ด้วยความเชี่ยวชาญทั้งบาสเก็ตบอล > เคยเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการแข่งขัน เมื่อคุณกำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นวิทยากรเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการบาสเกตบอลสำหรับครูที่ผ่านการฝึกอบรม ต่อมาบาสเกตบอลได้แผ่ขยายไปทั่วประเทศไทย

ประวัติ บาสเกตบอล ใน ไทย ในปี พ.ศ. 2496 สมาคมบาสเกตบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งขึ้นตามรูปแบบที่ถูกต้อง โดยจดทะเบียนที่สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ และกลายเป็นสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในปีเดียวกันนั้นเอง และเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมบาสเกตบอลนานาชาติ

กติกา 13 ข้อ ของ Dr.James มีดังนี้

 1. กติกา บาสเกตบอล ผู้เล่นต้องไม่ถือลูกบอลและวิ่ง
 2. ผู้เล่นสามารถส่งบอลไปในทิศทางใดก็ได้ คุณสามารถใช้ด้วยมือเดียวหรือทั้งสองอย่าง
 3. ผู้เล่นสามารถเลี้ยงบอลไปในทิศทางใดก็ได้ คุณสามารถใช้ด้วยมือเดียวหรือทั้งสองอย่าง
 4. ผู้เล่นต้องใช้มือทั้งสองข้างเพื่อครองบอล อย่าใช้ร่างกายช่วยในการครอบครองบอล
 5. ในการเล่นไหล่ถูกตี หรือใช้มือดึง ดัน ตี หรือทำอะไรก็ตามที่ทำให้คู่ต่อสู้ล้มลง การฟาล์วโดยผู้เล่นถือเป็นการฟาล์วครั้งเดียวหากมีการฟาล์วสองครั้ง จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะทำประตูได้อีกครั้ง หากได้รับบาดเจ็บระหว่างการแข่งขัน จะไม่มีผู้เล่นสำรอง
 6. ห้ามใช้ขาหรือเท้าสัมผัสลูกบอล ถือว่าฟาล์ว
 7. ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำฟาล์วติดต่อกัน 3 ครั้ง อีกฝ่ายได้ประตู
 8. ประตูที่ทำได้หรือนับจะต้องโยนลงในตะกร้า กองหลังจะไม่เข้าไปยุ่งกับประตูอย่างแน่นอน
 9. เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโยนบอลออกจากสนาม อีกฝ่ายหนึ่งโยนบอลเข้าจากขอบสนามภายใน 5 วินาที หากการโอนใช้เวลานานกว่า 5 วินาที และหากผู้เล่นยังคงพยายามชะลอความเร็ว มันจะเป็นการฟาวล์
 10. ผู้ตัดสินมีหน้าที่ตัดสินว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการฟาล์ว และลงโทษผู้เล่นที่ถูกตัดสิทธิ์
 11. ผู้ตัดสินมีหน้าที่ตัดสินว่าลูกไหนจะออกนอกสนาม และฝ่ายใดจะส่งบอลเข้าเล่นและทำหน้าที่จับเวลา บันทึกจำนวนประตูที่ทำได้และปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปตามวิสัยทัศน์ของผู้ตัดสิน
 12. การเล่นแบ่งเป็น 2 ครึ่งๆ ละ 20 นาที
 13. ฝ่ายที่ทำประตูได้มากที่สุดคือผู้ชนะ หากคะแนนเท่ากันจะขยายเวลาออกไป และหากฝ่ายใดทำประตูได้ก่อนจะถือว่าเป็นผู้ชนะ กติกา บาสเกตบอล 

บาสเกตบอล คือ

basketball 2022 บาสเก็ตบอล (อังกฤษ: บาสเก็ตบอล) เป็นกีฬาที่ผู้เล่นแบ่งออกเป็น 2 ทีม แต่ละทีมมีผู้เล่น 5 คนพยายามทำคะแนนโดยการโยนลูกบอลลงในห่วงหรือห่วง ภายใต้กฎกติกามาตรฐานการเล่น เนื่องจากถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2434 โดยเจมส์ ไนสมิท บาสเก็ตบอลจึงพัฒนาเป็นกีฬาระดับโลก กีฬานี้มีต้นกำเนิดมาจาก YMCA ซึ่งเป็นลีกที่มีต้นกำเนิดในระดับมหาวิทยาลัย มันกลายเป็นกีฬาอาชีพที่มีการก่อตั้งสมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติ (NBA) และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี 2479 แม้ว่าจะยังคงเป็นกีฬาตั้งแต่แรก อาจเป็นกีฬาเดียวที่เล่นในสหรัฐอเมริกา กีฬานี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วสู่ระดับนานาชาติ วันนี้มีนักกีฬาและทีมที่มีชื่อเสียงทั่วโลก

บาสเก็ตบอลเป็นกีฬาในร่มเป็นหลัก สนามเด็กเล่นค่อนข้างเล็ก แต้มจะได้จากการโยนบอลเข้าห่วงจากด้านบน (ยิง, ยิงปืน) ทีมที่มีคะแนนมากกว่าเมื่อจบเกมจะเป็นฝ่ายชนะ สามารถจับลูกบอลได้โดยการกระดอนบนพื้น (การเลี้ยงบอล) หรือการผ่านระหว่างเพื่อนร่วมทีม เกมห้ามไม่ให้มีการติดต่อ (ฟาล์ว) และกฎการครอบครองบอล เกมบาสเก็ตบอลได้พัฒนาเทคนิคต่างๆ เช่น การยิง การผ่าน และการเลี้ยงบอล รวมถึงตำแหน่งของผู้เล่น (ซึ่งตามกฎแล้วไม่จำเป็น) และตำแหน่งในเกมรุกและเกมรับ ผู้เล่นที่สูงเป็นข้อได้เปรียบ แม้ว่าการแข่งขันจะเป็นไปตามกติกา บาสเก็ตบอลสไตล์อื่นๆ อีกทั้งยังเป็นกีฬายอดนิยมที่น่าจับตามองอีกด้วย บาสเกตบอลถูกคิดค้นเมื่อพ.ศ.ใด

ลีกระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และลีกอื่น ๆ

ทักษะ บาสเกตบอล ไนสมิทเป็นบุคคลสำคัญในการเริ่มต้นบาสเกตบอลของวิทยาลัยโดยการฝึกสอนที่มหาวิทยาลัยแคนซัสเป็นเวลาหกปี ลีกของวิทยาลัยที่เกิดในปี 1920 และการเริ่มต้นของ NIT (National Invitational) ในนิวยอร์กในปี 1938 ระหว่างปี 1948 และ 1951 บาสเก็ตบอลของวิทยาลัยมีปัญหากับการซื้อนักกีฬาเพื่อจุดประสงค์ในการพนัน เนื่องจากการมีส่วนร่วมของผู้ฉ้อโกงกับ NIT การแข่งขันของ NCAA (NCAA) จึงมีความสำคัญเหนือกว่า NIT ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อ March Madness ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นงานระดับสูงสุดในสหรัฐอเมริกา เบื้องหลังซูเปอร์โบวล์แห่งเดียวในอเมริกันฟุตบอลและเบสบอลเวิลด์ซีรีส์

กฎบาสเกตบอล ในปี ค.ศ. 1920 ได้มีการก่อตั้งทีมบาสเกตบอลมืออาชีพหลายร้อยทีมในเมืองต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา ไม่มีระบบเกมมืออาชีพ เช่น นักกีฬาย้ายทีมไปมา ทีมแข่งขันกันในคลังอาวุธและห้องเต้นรำ มีการเกิดใหม่และลีกล้มเหลว บางทีมเล่นได้ถึงสองร้อยเกมในหนึ่งปี โรงเรียนมัธยมในสหรัฐอเมริกา (มัธยมปลาย) ก็เป็นที่นิยมเช่นกัน ปัจจุบันเกือบทุกโรงเรียนมีทีมบาสเกตบอลเป็นของตัวเอง ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา เด็กชายและเด็กหญิง 1,002,797 คนเล่นเป็นทูตในการแข่งขันระหว่างโรงเรียนระหว่างฤดูกาล อินดีแอนาและเคนตักกี้เป็นสองรัฐที่ผู้คนอ้างถึง มีความสนใจเป็นพิเศษในกีฬาบาสเกตบอลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สนาม บาสเกตบอล 

บาสเกตบอลระดับสากล

บาสเกตบอล ประวัติ สหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ สหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และมีสมาชิกผู้ก่อตั้งแปดคน: อาร์เจนตินา เชโกสโลวะเกีย กรีซ อิตาลี ลัตเวีย โปรตุเกส โรมาเนีย และสวิตเซอร์แลนด์ ในสมัยนั้นหน่วยงานดูแลเฉพาะนักกีฬาสมัครเล่นเท่านั้น ดังนั้นตัวย่อภาษาฝรั่งเศส FIBA ​​​​(FIBA) ตัวอักษร “A” สำหรับ “มือสมัครเล่น” ซึ่งหมายถึงมือสมัครเล่น

บาสเก็ตบอลถูกรวมเข้าในโอลิมปิกครั้งแรกในปี 1936 แม้ว่าจะจัดก่อนหน้านั้นมากในปี 1904 ในฐานะกีฬาสาธิต สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬา และทีมชาติสหรัฐพลาดเพียงแค่สามเหรียญทองเท่านั้น เขาพลาดการแข่งขันครั้งแรกที่มิวนิคในปี 1972 โดยแพ้ให้กับทีมโซเวียต บาสเกตบอลชายชิงแชมป์โลกเริ่มขึ้นในปี 1950 ที่อาร์เจนตินา แผนกสตรีเริ่มขึ้นในอีกสามปีต่อมาในชิลี บาสเก็ตบอลหญิงเริ่มขึ้นในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 1976 กับทีมใหญ่ๆ เช่น บราซิล ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา

บาสเกตบอลถูกคิดค้นเมื่อพ.ศ. ใด Fiba ยกเลิกการแบ่งผู้เล่นมือสมัครเล่นและมืออาชีพในปี 1989 และในปี 1992 ผู้เล่นมืออาชีพได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรก ความยิ่งใหญ่ของอเมริกากลับมาพร้อมกับการส่งมอบดรีมทีม ประกอบด้วยผู้เล่นจาก NBA แต่ตอนนี้ประเทศอื่น ๆ สามารถพัฒนาให้ทันกับสหรัฐอเมริกา ทีมที่มีผู้เล่น NBA ทั้งหมดจบอันดับที่หกในการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี 2002 ที่อินเดียแนโพลิส อินดีแอนา สหรัฐอเมริกา รองจากเซอร์เบียและมอนมัธ เตเนโกร, อาร์เจนตินา, เยอรมนี, นิวซีแลนด์และสเปนในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2004 สหรัฐอเมริกาแพ้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เปิดตัวผู้เล่นมืออาชีพ พวกเขาแพ้เปอร์โตริโกและจบอันดับสามรองจากอาร์เจนตินาและอิตาลี นักกีฬา บาสเกตบอล

วิธีการเล่นบาสเกตบอล

ประวัติ บาสเกตบอล เกมนี้เล่นในสี่ควอเตอร์ (ควอเตอร์) แต่ละควอเตอร์คือ 10 นาที (ระหว่างประเทศ) หรือ 12 นาที (NBA) พักครึ่ง 15 นาที พัก 2 นาที ต่อเวลาพิเศษ 5 นาที เวลาจะเดินระหว่างเล่นเท่านั้น และนาฬิกาจะหยุดเมื่อเกมหยุดลง เช่น เมื่อเกิดการฟาล์ว หรือระหว่างการยิงลูกโทษ เป็นต้น ดังนั้นเวลาทั้งหมดที่ใช้ในเกมจึงมักจะนานกว่ามาก (ประมาณสองชั่วโมง) ครั้งหนึ่งจะมีผู้เล่นห้าคนในสนาม และจะมีตัวสำรองสูงสุดเจ็ดคนต่อทีม เปลี่ยนตัวได้ไม่จำกัดและสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเกมหยุดเท่านั้น ทีมงานยังมีโค้ชคอยดูแลและกำหนดกลยุทธ์ในการเล่นอีกด้วย รวมทั้งผู้ช่วยโค้ช ผู้จัดการทีม นักสถิติ แพทย์ และผู้ฝึกสอน

ทีม บาสเกตบอล ชุดทีมชายและหญิงมาตรฐานประกอบด้วยกางเกงขาสั้นและเสื้อกล้ามที่มีหมายเลขผู้เล่นที่ชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รองเท้าประกอบด้วยรองเท้าบูทหุ้มข้อ ชื่อทีม ชื่อนักกีฬา และผู้สนับสนุน อาจปรากฏบนชุดอุปกรณ์ แต่ละทีมมีเวลานอกจำนวนหนึ่งสำหรับโค้ชและผู้เล่นที่จะพูดคุยด้วย โดยปกติจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งนาที ยกเว้นเมื่อต้องการโฆษณาในระหว่างการถ่ายทอดสด เกมจะถูกควบคุมโดยผู้ตัดสินและหัวหน้าผู้ตัดสินในสนาม และโต๊ะกรรมการมีหน้าที่บันทึกคะแนน ควบคุมเวลา บันทึกจำนวนการฟาล์วของผู้เล่น และการฟาล์วทีม ดูลูกศรที่ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงและนาฬิกาสั้นลง ในการแข่งขัน 1 ควอเตอร์ ตามกติกา fiba จะแข่งกี่นาที